De commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO) spreekt woensdag 30 januari over de huisvesting van arbeidsmigranten in Den Haag.

Naar schatting zullen er jaarlijks 5.000 tot 10.000 mensen uit Midden- en Oosteuropese landen voor werk naar Den Haag komen. Het overgrote deel komt uit Polen.

Arbeidsmigranten wonen veelal in particuliere huurwoningen in Laakkwartier, Valkenboskwartier, Regentessekwartier, Rustenbroek/Oostbroek en Transvaal.

Wethouder Norder (Bouwen en Wonen) wil in 2008/2009 minimaal 500 slaapplaatsen voor arbeidsmigranten realiseren.

De PvdA-fractie heeft het actieplan 'Polen* in Den Haag opgesteld. De PvdA pleit onder andere voor een informatiepunt voor tijdelijke arbeidsmigranten.

* en Esten, Letten, Litouwers, Slowaken, Hongaren, Tsjechen, Sloven, Bulgaren en Roemen.

De vergadering begint om 09.00 uur en duurt tot 13.30. Het vindt plaats in de raadzal van het Stadhuis, Spui 70.

Via deze pagina kun je de vergadering live te volgen.

gepubliceerd op Polonia.NL op 28.01.2008