W
każdy poniedziałek września br. w portalu Polonia.NL kolejny odcinek
pytań z Holandii i odpowiedzi opublikowanych na łamach Rzeczpospolitej.

Rzeczpospolita czytelników
Odpowiedzi red. Anny Grabowskiej i Andrzeja Marczaka, doradcy podatkowego w KPMG

CZĘŚĆ II -10.09.2007 / Polonia.NL

Wspólne zeznanie małżonków
Pracuję w
Holandii ale moja rodzina nadal mieszka w Polsce gdzie dzieci
uczęszczają do szkoły. Za 2006 r. rozliczyłem się z podatku oddzielnie
z żoną, która pracowała. Od początku tego roku zrezygnowała z pracy i
nie ma żadnych własnych dochodów. Czy będziemy mogli złożyć wspólne
zeznanie za 2007 r.?

– Tak. Obydwoje Państwo jesteście polskimi rezydentami podatkowymi,
małżeństwo będzie trwało cały 2007 r., przez cały czas macie wspólność
majątkową, możecie rozliczyć się z PIT wspólnie. Będzie to korzystne,
ponieważ żona nie uzyskująca żadnych dochodów wykaże zero. Pan zaś
potrąci sobie diety (30 proc. stawki dziennej za każdy dzień
przepracowanego roku), przeliczy  pozostałą zarobioną kwotę na
złotówki i połączy z zerowym dochodem żony. Następnie podzielicie
Państwo tę sumę na pół i obliczycie podatek, który pomnożycie przez
dwa. Ostatnim krokiem będzie odjęcie zaliczek zapłaconych przez Pana w
Holandii. Różnica będzie kwotą do zapłaty.

Renta w Polsce, zarobki za granicą
Otrzymuję
w Polsce rentę. Jednocześnie przez wakacje będą 3 miesiące legalnie
pracował w Holandii. Czy rozliczając się z podatku w Polsce będę musiał
doliczyć do renty dochody z zagranicy?

– Tak. W zeznaniu rocznym, złożonym na druku PIT-36, trzeba będzie
połączyć kwoty uzyskane w ciągu roku w Polsce z renty oraz zarobione w
Holandii, po potrąceniu 30 diet. W sytuacji, gdy  praca za granicą
będzie trwała krócej niż 100 dni, będzie to metoda bardziej opłacalna
niż liczenie 30 proc. diety dziennej za każdy dzień zatrudnienia poza
krajem.
Po przeliczeniu euro na złotówki obliczy Pan podatek
według polskiej skali i z zastosowaniem polskich stawek, odpowiednio
19, 30 lub 40 proc. Od tak obliczonego PIT należnego potrąci Pan kwoty
podatku zapłaconego w Holandii. W tym miejscu najważniejsze jest aby
pamiętać, że odliczenie musi być proporcjonalne. Jeśli zatem renta
wyniosła za rok np. 10 tys. zł a dochody z Holandii np. 5 tys. zł, to
łączny podatek w Polsce wyniesie 2320 zł. Na dochody austriackie
przypada jednak tylko 1/3 tej kwoty (łączny dochód to 15 tys. zł, z
tego 5 tys. zł stanowi trzecią część). Oznacza to, że maksymalnie może
Pan odliczyć od PIT należnego do zapłaty w Polsce tylko 773 zł. Trzeba
też zwrócić uwagę czy kwota ta nie jest wyższa niż podatek potrącony
przez pracodawcę holenderskiego. Jeśli tak, to może Pan odliczyć sobie
tylko tyle, ile wynosiło owo potrącenie.

Diety przy jednoosobowej firmie
Prowadzę w
Holandii jednoosobową firmę zajmującą się remontami domów. Czy będą
musiał rozliczyć się w Polsce tak jakbym zatrudnił się w holenderskiej
firmie? Czy będą mógł odliczyć sobie diety tak jak pracownicy najemni?

– Nie, jeżeli chodzi o diety. Można je bowiem potrącać jedynie od
przychodów z tzw. pracy najemnej czyli wtedy gdy jest się zatrudnionym
u kogoś. W działalności gospodarczej rolę diet pełnią koszty uzyskania
przychodu. Jeżeli potrafi Pan udowodnić ich poniesienie oraz, w razie
potrzeby, wykazać ich związek z prowadzoną działalnością, będą obniżały
podstawę opodatkowania PIT.
Natomiast w kwestii sposobu
opodatkowania, to jego wybór należy do Pana. Mogą to być albo stawki
progresywne (19, 30 lub 40 proc. w zależności od dochodów) albo jedna
stawka liniowa (19 proc.) W stosunku do dochodów za 2007 r. jest już
jednak na to za późno gdyż wniosek o wyborze stawki liniowej musi być
złożony do 20 stycznia danego roku. Oznacza to, że kwoty zarobione we
własnej firmie w 2007 r. będzie Pan musiał, po potrąceniu
dopuszczalnych kosztów, rozliczyć się według stawek 19, 30 lub 40 proc.
Oczywiście na przyszły rok może Pan wybrać stawkę liniową, byleby
zdążył Pan poinformować o tym urząd skarbowy właściwy dla miejsca Pana
zamieszkania w Polsce do 20 stycznia 2008 r.

Portal Polonia.NL organizuje wraz z Rzeczpospolitą spotkanie o
podatkach: Amsterdam – 27 IX  i Haga 28 IX. Zapraszamy! Udział za
zgłoszeniem, formularz na www.polonia.nl

Źródło: Polonia.NL 10.09.2007