Komunikat prasowy EUWP

Nowe władze Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

W dniach 27 do 29 października 2006 r. w Domu Kultury Polskiej w
Wilnie odbył się VI Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W
Zjeździe uczestniczyło ponad 60 delegatów reprezentujących 33
organizacje polonijne z 29 krajów Europy. Delegaci podsumowali okres
mijającej kadencji władz EUWP i zaakceptowali sprawozdanie z
działalności Sekretariatu za ostatnie trzy lata. W trakcie dyskusji
mówiono m.in. na temat rządowego projekt ustaw polonijnych, Światowego
Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy oraz o nowej emigracji. Gościem
Zjazdu był prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. A.
Stelmachowski.

Prezydentem EUWP wybrany został Tadeusz Pilat ze Szwecji. Aleksander Zając z Niemiec został wiceprezydentem, a Roman Śmigielski z Danii został ponownie wybrany na stanowisko sekretarza generalnego EUWP.
W nowowybranym Sekretariacie EUWP zasiadają poza tym:
Andżelika Borys, Białoruś,
Krzysztof Bystram, Belgia,
Emilia Chmielowa, Ukraina,
Urszula Milczewska, Bułgaria,
Edward Trusewicz, Litwa.
Dotychczasowa prezydent p. Helena Miziniak z W. Brytanii została honorowym prezydentem EUWP.

Zapraszamy na strony EUWP . STEP jest członkiem EUWP od 2003 r.