Hare Majesteit de Koningin reikt woensdagochtend 31 mei op het
Binnenhof in Den Haag de Militaire Willemsorde uit aan de 1ste
Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade. De Poolse generaal-majoor
Stanislaw Sosabowski, die de eenheid leidde, ontvangt postuum de
Bronzen Leeuw. Lees meer>>

De Poolse eenheid ontvangt de hoogste militaire onderscheiding
wegens haar inzet tijdens de operatie Market Garden in september 1944.
Market Garden was de grootschalige geallieerde luchtlandingsoperatie
bij de bruggen van Arnhem en Nijmegen.
Daarnaast krijgt
generaal-majoor Sosabowski postuum de dapperheidsonderscheiding vanwege
zijn persoonlijke inzet bij deze operatie.
Minister van Defensie
Kamp heeft de eenheid en haar commandant voor genoemde onderscheidingen
voorgedragen op basis van het advies van het Kapittel der Militaire
Willemsorde en de commissie Dapperheidsonderscheidingen van het
Ministerie van Defensie.

De Poolse 6 Attack and Assault Brigade, de eenheid
die de traditie van de oorspronkelijke Parachutistenbrigade in ere
houdt, neemt de Militaire Willemsorde in ontvangst. De Bronzen Leeuw
voor generaal-majoor Sosabowski wordt uitgereikt aan zijn twee kleinzonen.

Vijftig jaar geleden werd de Militaire Willemsorde voor het laatst uitgereikt, 43 jaar geleden de Bronzen Leeuw.

Bron: persbericht RVD 19.04.2006