1. Od 1 maja 2006 r. pobyt przez pierwsze 3-mies. w NL tylko na paszporcie lub na dowodzie dla obywateli UE
2. Holandia zabezpiecza się przed unijną turystyką „socjalną”

1. Od 1 maja 2006 r. obywatele UE będą mogli przebywać przez pierwsze 3 miesiące w Holandii tylko
na podstawie paszportu i dowodu osobistego. Holandia znosi
dotychczasowy wymóg posiadania wystarczających środków utrzymania. To
wynik wprowadzenia regulacji unijnych*).

2. Zmiana regulacji UE*) wymusiła reparację ustawy o zasiłku
socjalnym. Decyzje podjął rząd 17 marca br. Teraz nowelizacja ustawy
stwierdza, że o zasiłek socjalny mogą ubiegać się „tylko osoby mieszkające w Holandii”. Tym samym Holandia zabezpiecza się na ewentualność turystyki socjalnej.
Do
tej pory, np. w przypadku emerytów, osób stale niezdolnych do pracy
oraz tzw. osób nieaktywnych zawodowo, zezwolenie na pobyt było
udzielane, jeśli osoby miały środki wystarczające do pokrycia kosztów
pobytu bez potrzeby korzystania z niderlandzkich świadczeń socjalnych.
A jak ktoś je miał to, fakt ten dawał podstawę do odmowy zasiłku
socjalnego.
Reasumując, sytuacja pozostaje bez zmian dla studentów, aupairek i wszystkich osób czasowo przebywających w Holandii: nie maja prawa do zasiłku socjalnego.

*) Chodzi tu o dyrektywę 2004/38/EG dotycząca swobody pobytu i przemieszczania się osób <nie mylić z pracownikami!>.

Zobacz komunikat prasowy ministerstwa SZW z 17.03.2006 (po NL)