Celem konkursu „Ocalmy od zapomnienia” jest zainteresowanie i
włączenie młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju w
poszukiwanie śladów polskich w świecie oraz szerzenie wiedzy na temat
dorobku Polaków i ich wkładu w rozwój kulturalny, gospodarczy i naukowy
innych państw.

• W konkursie Fundacji SEMPER POLONIA mogą wziąć udział osoby do 25 roku życia włącznie.
• Prace konkursowe należy nadsyłać: do 15 listopada 2005 r. na adres: Fundacja SEMPER POLONIA ul. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa z dopiskiem „Konkurs – Ocalmy do zapomnienia”.
• Regulamin konkursu jest na stronie Fundacji
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 7 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami:
I miejsce – zestaw komputerowy
II miejsce – kamera cyfrowa
III miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny
IV-V miejsce – aparaty fotograficzne.
VI – X – albumy, książki