De Nederlandse minister van Defensie, Henk Kamp, meldt uitstel
toekenning postume onderscheiding aan de Poolse generaal Sosabowski,
aldus het persbericht van het ministerie.

PERSBERICHT
Toekenning postume onderscheiding aan de Poolse generaal Sosabowski, 23-8-2005
15:48:00

In mijn brieven van 17 december 2004 (29800 X, nr. 57) en van 30
maart jl. (29800X, nr. 61) heb ik u geïnformeerd over de adviesaanvraag
aan het Kapittel der Militaire Willemsorde over de toekenning van een
postume onderscheiding aan de Poolse generaal Sosabowki. In
laatstgenoemde brief heb ik de Kamer geschreven een advies van het
Kapittel te verwachten voor 1 september a.s.
Op 11 augustus heeft
het Kapittel mij laten weten dat de volledige oordeelsvorming pas
plaats kan vinden als kan worden beschikt over vertalingen van een
aantal Poolse documenten dat is verkregen uit de archieven van het
Polish Institute in Londen. Ik heb hiervoor vertaalcapaciteit
beschikbaar gesteld. Naar verwachting zijn alle vertalingen eind
september gereed, waarna het Kapittel zich voor een finaal oordeel over
de zaak zal buigen. Eind oktober of begin november zal het Kapittel in
staat zijn mij zijn advies te zenden, waarna ik de Kamer zo spoedig
mogelijk zal informeren.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,
H.G.J. Kamp

Zie rubriek Parlement” op de website van het ministerie