Uniwersytet Szczeciński oraz EUWP zapraszają na IV Międzynarodową
Konferencję Polonijną „Europa polskich ojczyzn”, która dotyczyć będzie
problematyki socjologicznej, kulturowej i historycznej społeczności
polskich i polonijnych zamieszkujących współczesną Europę.

ZAPROSZENIE

Pragniemy, by była to próba wszechstronnej diagnozy tego, co
aktualnie dzieje się w środowiskach polskich i polonijnych oraz próba
ponownego – z dzisiejszej perspektywy  – spojrzenia na przeszłość
tych środowisk.

Szczególnie zależy nam na prezentacji mało znanych społeczności
polonijnych, którym nie poświęcono zbyt wielu badań i których
współczesna działalność jest mało znana. Chodzi tu przede wszystkim o
społeczności polskie i polonijne w Europie Środkowo-Wschodniej, na
Bałkanach, w państwach Europy Południowej oraz o problemy związane z
najnowszą emigracją polską do wszystkich państw europejskich.
Interesują nas bardzo relacje między kulturą polską a kulturą kraju
przebywania, problemy małżeństw mieszanych, nowe kierunki działań
organizacji polskich i polonijnych, zagadnienia edukacji i wychowania.
Są to jedynie przykładowe kierunki naszych poszukiwań badawczych, które
nie wykluczają zaprezentowania innej problematyki, wiążącej się z
tytułem konferencji.

Do udziału w niej zapraszamy naukowców,
działaczy organizacji polskich i polonijnych i wszystkie te osoby,
które chcą przedstawić swój punkt widzenia na kwestię określoną hasłowo
„Europa polskich ojczyzn”.

Pełnomocnik
Rektora
Prezydent
Dyrektor
ds. Kontaktów z
Polonią        Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych       Ośrodka
Studiów i Badań Polonijnych
i
Instytutu Socjologii i Psychologii
red. Leszek
Wątróbski       Helena
Miziniak                                     prof.
dr hab. Jacek Leoński

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych
Instytut Socjologii i Psychologii
oraz EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

 

Zgłaszam swój udział w IV Międzynarodowej Konferencji Polonijnej „Europa polskich ojczyzn”,
która w odbędzie się w dniach 22 – 24 września 2005 roku w Szczecinie

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….
2. Stopień i tytuł naukowy (lub stanowisko w organizacji): ….……….………….
3. Organizacja (lub miejsce pracy): ………………………………………………………………
4. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………..
telefon:
……………………………………………………….

fax: …………………………………………………………….
5. Tytuł referatu: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Rezerwuję nocleg w dniach:
22/23 wrzesień  ………………………………………………………………
23/24 wrzesień  ………………………………………………………………
24/25 wrzesień  ………………………………………………………………

Wszelkich informacji o konferencji udziela:
red. Leszek Wątróbski

70-453   Szczecin,
ul. Jedności Narodowej 22a

telefon: 444 11 50;
e-mail leszek.watrobski@univ.szczecin.pl
Opłata konferencyjna wynosi150 Euro /3 noclegi i posiłki/.

Formularz
zgłoszenia proszę przesłać na adres red. Leszka Wątróbskiego w terminie
do 30 sierpnia 2005 roku z dopiskiem Konferencja „Europa polskich
ojczyzn”
Prosimy Autorów o dostarczenie tekstów referatów i
wystąpień w wersji elektronicznej w edytorze word w terminie do 30
sierpnia 2005.