Jongeren uit hele land waken voor overleden paus

Donderdagavond 7 april in Utrecht

 


Utrecht, 5 april 2005. Op donderdagavond 7 april, aan de vooravond van
de uitvaart van Johannes Paulus II, komen jongeren uit heel Nederland
in de kathedrale kerk van Utrecht bijeen voor een avondwake en
eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden paus. Zij willen
daarmee uiting geven aan hun dankbaarheid voor de betekenis die de paus
voor hen heeft gehad.

De Haarlemse hulpbisschop J. van Burgsteden s.s.s. zal om 19.30 uur
voorgaan in de eucharistieviering in de Utrechtse kathedraal aan de
Lange Nieuwstraat 36. Na afloop van de eucharistieviering is er een
programma met muziek en dans waarin onder andere korte tekstgedeelten
worden voorgelezen van toespraken van paus Johannes Paulus II aan de
jongeren. De jongeren krijgen de mogelijkheid op een kaartje iets
persoonlijks te schrijven over hun relatie met de paus. Zij kunnen dit
met een roos of kaars plaatsen bij een grote foto van Johannes Paulus
II. Op een scherm zullen foto’s worden vertoond van de overleden paus,
begeleid door muziek van ‘Abbà Pater’, de cd van Johannes Paulus II.
Het programma duurt tot ongeveer 21.30 uur.

De avondwake wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de
Landelijke Kerngroep Wereldjongerendagen (WJD). Deze kerngroep is een
door de Bisschoppenconferentie ingesteld samenwerkingsverband van de
Nederlandse bisdommen, religieuzen, kerkelijke bewegingen en katholieke
jongerengroepen. Deze kerngroep coördineert de (reis)initiatieven naar
en de voorbereiding in Nederland op de twintigste WJD, van 16 t/m 21
augustus in Keulen. Naar verwachting zullen een miljoen jongeren uit de
hele wereld aan deze WJD deelnemen. Vanuit Nederland zijn er een
twintigtal reisinitiatieven waarmee duizenden jongeren in augustus per
trein, bus, boot en fiets naar Keulen gaan.

De Wereldjongerendagen, het grootste jongerenevenement ter wereld, zijn
een initiatief van paus Johannes Paulus II. Na het succes van door hem
uitgeroepen jongerenontmoetingen in Rome in 1984 en 1985 stelde hij in
december 1985 de WJD in. Om de twee à drie jaar worden ergens ter
wereld de internationale WJD gehouden. Ook met de WJD voegde de paus
records toe aan zijn pontificaat. Aan de WJD in Rome in 2000 namen 2
miljoen jongeren deel, aan de WJD in Manila in 1995 zelfs vijf miljoen.

De Wereldjongerendagen hebben de band van de Nederlandse jongeren met
de paus en met de Wereldkerk aanmerkelijk versterkt, wat blijkt uit het
feit dat ook in Nederland veel jongeren getuigen van hun betrokkenheid
bij de dood van Johannes Paulus II. Zo wordt sinds zondagavond  op
de site van de WJD, www.wjd.nl, dagelijks om 21.00 uur een
chat-gebedsdienst gehouden.

Einde persbericht

Noot voor de redactie:

Meer informatie over de Wereldjongerendagen 2005 in Keulen en de Nederlandse (reis)initiatieven treft u aan op de website www.wjd.nl.

5 april 2005 – Secretariaat RKK – afdeling Pers & Communicatie – jg

Landelijke Kerngroep

Wereldjongerendagen 2005

Postbus 13049

3507 LA Utrecht