Dobra wiadomość: rodzice, którzy opłacali opiekę na dzieckiem w Holandii podczas lockdown, mogą ubiegać się o zwrot wniesionych opłat. Mają na to czas tylko do 15 lipca, setki euro do odzyskania. Tłumaczymy, kto się kwalifikuje i jak to zrobić.

Wielu rodziców, którzy mieli podpisane umowy na opiekę nad dzieckiem w żłobku czy w przedszkolu, czy na opiekę pozaszkolną (BSO), musieli wnosić opłaty, pomimo że ośrodki te były zamknięte ze względu na lockdown.

Obecnie dzięki organizacji BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) rodzice, którzy nie korzystają z dofinansowania do opieki na dziećmi tzw. kinderopvangtoeslag, ponieważ zarobki są za wysokie lub drugi rodzic pracował – mogą ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy.

Mowa o nowej rządowej regulacji tzw. ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO).

4 kroki do wykonania

Jak skorzystać z tej regulacji, piszemy o 4 krokach, które należy wykonać

Krok 1. Sprawdź warunki kwalifikacji

Do rekompensaty kwalifikują się rodzice, którzy:

– nie otrzymali „zwrotu wkładu własnego na opiekę nad dzieckiem” wypłacanego w ramach  (TTKO) za okres lockdown;

– wnosili podczas lockdown opłaty za opiekę nad dzieckiem podczas pierwszego i/lub drugiego lockdown;

–  ubiegają się o rekompensatę za godziny opieki, które zostały opłacone na podstawie otrzymanych faktur, a za które nie otrzymali żadnego odszkodowania lub częściowego odszkodowania od gminy;

– ich dziecko chodzi do żłobka czy przedszkola, które zostało oficjalnie zatwierdzone przez rząd i znajduje się w krajowym rejestrze LRK (Landelijk Register Kinderopvang). Możesz to sprawdzić na stronie LRK

O jakie 2 okresy lockdown chodzi?

W przypadku żłobków i przedszkoli to:

  • od 16 marca 2020 do 10 maja 2020
  • od 16 grudnia 2020 do 7 lutego 2021

W przypadku opieki poza szkolnej tzw. BSO to:

  • od 16 marca 2020 do 7 czerwca 2020
  • od 16 grudnia 2020 do 18 kwietnia 2021
Kto może ubiegać się o zwrot kosztów?

Tylko ta osoba, której nazwisko widnieje na fakturze.

Mam dwoje dzieci?

Wnioski należy składać za jednym razem.

W przypadku wszystkich dzieci i umów należy złożyć wniosek za jednym razem na stronie Mijn SVB.

Krok 2. Wymagane oświadczenie

Aby złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, należy załączyć oświadczenie tzw. Verklaring kinderopvang. Należy poprosić ośrodek opieki na dzieckiem o wydanie takiego zaświadczenia (musi być podpisane).

UWAGA! Na każde dziecko i każdy kontrakt musisz mieć wystawione osobne oświadczenie.

Krok 3. Faktury

Potrzebujesz opłaconych faktur za opiekę nad dzieckiem, które opłaciłeś podczas lockdown. Należy mieć je w formie cyfrowej (format pdf, jpg lub jpeg), by je móc przekazać na stronie Mijn SVB.

Faktury można pobrać w większości ośrodków po zalogowaniu się na ich stronie internetowej.

Polecamy:  Od 15 maja kolor zielony i żółty zwalniają z testu PCR i kwarantanny po przyjeździe do Holandii. Co z Polską?

Krok 4.  Wypełnij deklarację za 1 razem

Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (oświadczenie i faktury) i niezbędne informacje przed złożeniem wniosku.

Zaloguj się do strony Mijn SVB. Tam wypełnisz formularz, potrzebujesz znać m.in. numer BSN dziecka.

Wniosek możesz złożyć tylko raz.

Masz kilkoro dzieci i więcej umów, ubiegasz się o zwrot kosztów? Dokonaj wszystkie czynności za jednym razem.

Do kiedy mogę to zrobić?

Od 15 maja do 15 lipca można ubiegać się o zwrot wniesionych opłat.

Czytaj więcej informacji na stronie SVB