Sejm RP, fot. Rafal Zambrzycki, sejm.gov.pl

Polacy mieszkający lub przebywający za granicą nie będą mogli zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu korespondencyjnie. Wyborcy będą musieli osobiście udać się do lokali wyborczych. Zgłoszenie do spisu wyborców w konsulacie w Hadze lub poprzez e-wybory do 10 października br. Gdzie komisje wyborcze w Holandii?

 • Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października 2019 roku
 • Głosowanie korespondencyjne poza Polską jest niemożliwe.
 • Polacy za granicą głosują na kandydatów do Sejmu z okręgu nr 19 w Warszawie.
 • Polacy za granicą dokonują wpisu do spisu wyborców do 10 października (włącznie)
 • 5 komisji wyborczych w Holandii: w Hadze, Amsterdamie, Bredzie, Meterik i po raz pierwszy w Groningen

Artykuł zaktualizowany 17-09-2019, znamy miejsca 5 lokali wyborczych, podajemy link na elektroniczną rejestrację w spisie wyborców

Głosujemy na kandydata z okręgu Warszawa

Wyborcy przebywający za granicą głosują na kandydatów do Sejmu z okręgu nr 19 w Warszawie. Liczba mandatów – 20.

Podajemy nr list i jedynki na danej liście w okręgu nr 19 w Warszawie

 1. PSL  – Bartoszewski Władysław
 2. PiS – Kaczyński Jarosław
 3. SLD – Zandberg Adrian
 4. KWiN – Korwin-Mikke Janusz
 5. Koalicja Obywatelska PO, .N, IPL, Zieloni – Kidawa-Błońska Małgorzata

Zobacz pełną listę kandydatów do Sejmu z okręgu nr 19

UWAGA! W tym artykule piszemy, na jakiego kandydata na senatora z okręgu w Warszawie możesz oddać głos

Czytaj: Eurowybory – W Holandii wygrała KE, Wiosna nr 2. Na obie partie 60% głosów, Biedroń faworytem

Głosowanie korespondencyjne poza Polską jest niemożliwe

Dlaczego zniesiono?

„Na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych głosowanie korespondencyjne za granicą zostało zniesione” – czytamy w odpowiedzi przesłanej Agencji Informacyjnej Polska Press przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Protest. Procedura głosowania korespondencyjnego stosowana od 2011 roku cieszyła się dużym uznaniem i popularnością. Zmianom sprzeciwiał się Rzecznik Praw Obywatelskich, uznał je za poważne osłabienie gwarancji zasady powszechności wyborów.

Dokonaj wpisu do spisu wyborców do 10 października (włącznie)

Najpóźniej na trzy dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2019 roku (włącznie), będzie możliwe zgłoszenie do spisu wyborców wybranej przez ciebie komisji wyborczej w Holandii.

Są dwie możliwości dokonania wpisu – bezpośrednio w konsulacie lub poprzez elektroniczny system rejestracji ewybory.

1. Osobiste zgłoszenie wniesione do konsulatu RP w Hadze ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 1. e-mailowo: haga.konsulat@msz.gov.pl
 2. pisemnie (listem), na adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM  Den Haag
 3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 4. telefonicznie, nr tel.: +31 70 79 90 121, +31 70 79 90 122 lub  +31 70 79 90 130
 5. faksem, nr faksu: +31 70 79 90 147

2. Zgłoszenie poprzez elektroniczny system rejestracji e-wybory na stronie MSZ:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Wydrukuj lub zachowaj otrzymane mailem „potwierdzenie złożenia wniosku o wpisanie do spisu wyborców za granicą”.

Zmiana miejsca pobytu przed dniem głosowania

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula Rp w Hadze, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć do konsula RP w Hadze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo: haga.konsulat@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
 3. faksem, nr faksu: +31 70 79 90 147

Uwaga! Wyborcy zamieszkali w Polsce mogą wziąć udział w wyborach w Holandii na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez gminę, w której są zameldowani.

Gdzie komisje wyborcze w Holandii?

Komisje wyborcze zostały utworzone w Hadze, Amsterdamie, Bredzie, Metrik i po raz pierwszy w Groningen.

 1. Amsterdam, Amsterdam International Community School, Prinses Irenestraat 59, 1077 WV Amsterdam
 2. Breda, Gemeenschapshuis Erasmus, Erasmusweg 24, 4834 AA Breda
 3. Groningen, MFC De Stroming, Merwedestraat 54, 9725 KE Groningen
 4. Haga, Ambasada RP, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
 5. Meterik, MFC De Meulewiek, St. Jansstraat 2a, 5964 AC Meterik

Wszystkie lokale wyborcze poza tym w Hadze (w ambasadzie RP) są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wybory 2019 : Zrób to i weź udział w wyborach!

Wyniki wyborów w Holandii w 2015 r.

W Holandii wybory do Sejmu w 2015 r. wygrało ugrupowanie Kukiz15 (22,4% głosów), na drugi miejscu partia KORWiN (19,7%), na trzecim PO 17,7%. Zagłosowało 5835 wyborców.

Artykuł zaktualizowany 18-09-2019