Tegoroczna edycja Polonus 2018, czyli wybory Polaka Roku w Holandii, zbiega się w czasie z wyjątkową rocznicą – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza wielotysięczna społeczność w Niderlandach ma znowu okazję pokazać tych spośród Polaków, których praca i dorobek przynoszą chlubę obu krajom. Jeszcze można zgłaszać kandydatów!

Fundacja Polonus – organizator wyborów – powstała w 2011 roku i od tego czasu promuje na wielu polach sukcesy Polaków w Niderlandach, organizując wybory Polaka Roku w Holandii (Polonus) w kilku kategoriach. Wyniki konkursu ogłaszane są na uroczystej gali.

Polecamy artykuły z kategorii Polacy w NL

Wybory Polaka Roku cieszą się od jego początków pełnym poparciem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.

Zacne cele

Jak czytamy w regulaminie konkursu: „Celem wyborów Polaka Roku w Holandii jest promocja polskich osiągnięć oraz doniosłego wkładu w życie współczesnej Holandii. Mieszkający na terenie Holandii wybitni przedstawiciele narodu polskiego zostaną docenieni za ich osiągnięcia oraz postawieni w świetle reflektorów.

Konkurs stanowi okazję do konsolidacji działań Polonii holenderskiej oraz do nawiązywania czy też umocnienia więzi pomiędzy obydwoma krajami.”

6. edycja Polonusa

Jeszcze tylko do końca miesiąca (do 31 sierpnia) można zgłaszać swoich kandydatów do konkursu. Jak to zrobić? Szczegóły są na tej stronie

Konkurs Polaka Roku w Holandii obejmuje sześć kategorii:

  • biznes
  • kariera
  • kultura
  • nauka i technika
  • młody Polak sukcesu
  • honorowy Polonus – przyznawany Holendrom – osobie prywatnej lub organizacji, w uznaniu ich działalności na rzecz Polaków lub Polonii w Holandii

Finalistów wyłania jury, złożone z przedstawicieli polskich i polonijnych organizacji, któremu przewodniczy polityczka i senatorka Barbara Borys-Damięcka.

Nagroda Publiczności

Polacy mieszkający w Holandii mogą również oddać swój głos w konkursie, przyznając Nagrodę Publiczności.

Głosowanie odbywać się będzie poprzez tę stronę i potrwa od połowy października do połowy listopada.

Społecznik?

Tegoroczny Polonus jest już 6. edycją konkursu, ale nadal nie ma w nim kategorii „społecznik” – dla Polaków żyjących w Holandii, którzy na wielu polach społecznie angażują swój czas i energię, przyczyniając się do lepszej integracji naszej grupy narodowościowej z Holendrami.

To wielka szkoda, że wysiłek tychże Polaków na rzecz dobra społecznego – Polonii w Holandii – nie może zostać uhonorowany, a oni sami wypromowani podczas trwania konkursu. Czy nie należy im się nobilitacja i prestiż społeczny, jakim obdarzamy w tym konkursie Holendrów?

Polecamy artykuły z kategorii Kariera

Być może w najbliższych wydaniach konkursu jego organizatorzy pomyślą o wprowadzeniu i tej kategorii na listę.

Zapisz datę: 23 listopada

Uroczysta gala Polonus 2018 odbędzie się 23 listopada w Aalsmeer i z pewnością pełna będzie nawiązań do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, co już czyni ją wyjątkową w historii tego konkursu.

Portal Polonia.nl jest partnerem medialnym konkursu Polonus 2018.

Fot. polakroku.nl