Oświadczenie MSZ w sprawie rezolucji PE dotyczącej dyskryminującego portalu w Holandii – 15.03.2012
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża zadowolenie z wyniku dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją w sprawie potępienia dyskryminującej strony internetowej utworzonej przez Partię Wolności oraz reakcji holenderskiego rządu w tej sprawie.

Polski rząd potępia wszelkie przejawy dyskryminacji obywateli państw członkowskich UE, w tym polskich obywateli, oraz działania naruszające, czy podważające podstawowe europejskie wartości, takie jak prawo do swobodnego przepływu osób.

Liczymy, że holenderski rząd poważnie podejdzie do sprawy portalu i jednoznacznie zdystansuje się od inicjatywy partii wspierającej mniejszościowy rząd premiera Marka Rutte. Wkład pracowników pochodzących m. in. z Polski w holenderską gospodarkę jest nie do przecenienia i rząd Królestwa Niderlandów powinien wziąć to pod uwagę.

Marcin Bosacki – Rzecznik Prasowy

Oświadczenie MSZ

MFA Statement in connection with the European Parliament resolution on the discriminatory website launched in the Netherlands

The Ministry of Foreign Affairs expresses its satisfaction with the result of today’s vote in the European Parliament on a resolution concerning the discriminatory website launched by the Freedom Party and the reaction of the Dutch government.

The Polish government condemns all forms of discrimination with regard to citizens of the EU Member States – including citizens of the Republic of Poland – as well as actions which violate or undermine such fundamental European freedoms as the right to free movement of persons.

We count on the Dutch government to seriously address the issue of the website and unequivocally distance itself from the initiative of the minority party supporting the government of Prime Minister Mark Rutte. The contribution of workers from such countries as Poland to the Dutch economy cannot be overestimated. The government of the Kingdom of the Netherlands must bear this in mind.
Marcin Bosacki,  MFA Spokesman

source: MFA

Opublikowane w portalu Polonia.NL 17.03.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony