Pytanie pisemne europosła Jacka Saryusza-Wolskiego w trybie pilnym do Komisji Europejskiej – 13.02.2012

Przedmiot: monitoring sytuacji w odniesieniu do praw pracowników z krajów UE w Królestwie Niderlandów

W odpowiedzi na moją interpelację w sprawie prac nad prawem dotyczącym migrantów zarobkowych z państw UE w Holandii (P-004521/2011) Pani Komisarz Viviane Reding udzieliła odpowiedzi, w której zapewniła o tym, że Komisja Europejska będąc w kontakcie z władzami holenderskimi wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące tworzenia projektowanego prawa pod kątem jego zgodności z dyrektywą o swobodnym przepływie osób (Dyr. 2004/38/WE). Pani Komisarz w swojej odpowiedzi potwierdziła również jednoznacznie, że na terenie Królestwa Niderlandów obywatele krajów UE powinni być objęci prawami równymi do tych, którymi cieszą się obywatele holenderscy.

Chciałbym uzyskać od Komisji informację, czy w powyższym zakresie, w wyniku monitoringu i dialogu z władzami holenderskimi, Komisja uzyskała wszelkie wyjaśnienia od strony holenderskiej i czy w ocenie Komisji nie zachodzi groźba złamanie podstawowych zasad zawartych w dyrektywie o swobodnym przepływie osób?

W tym kontekście również, dziękując Komisarz V. Reding za jednoznaczne potępienie w oświadczeniu prasowym powstania portalu pod patronatem holenderskiej partii PVV „Meldpunt middenenoosteuropeanen”, czy KE zamierza zbadać czy istnienie portalu jest legalne w świetle prawa europejskiego i czy Komisja, we współpracy z władzami holenderskimi podejmie ewentualne kroki, aby tego typu dyskryminacyjne i ksenofobiczne praktyki nie miały miejsca w Unii Europejskiej?

informacja własna Polonia.nl

Opublikowane w portalu Polonia.NL 13.02.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony