Op 12 mei 2011 is de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, Piet Hein Donner onderscheiden met het Commandeurskruis met Ster van de Orde van Verdienste van de Republiek Polen.

Deze zeer hoge Poolse onderscheiding is aan minister Donner toegekend door de President van de Republiek Polen en is uitgereikt door de ambassadeur van Polen Janusz Stanczyk.

Minister Donner ontving deze onderscheiding voor het bewerkstelligen van het openen van de Nederlandse arbeidsmarkt voor Poolse werknemers in 2007 en voor zijn meerjarige, consequente optreden ten gunste van verbetering van de arbeid- en levensomstandigheden van Poolse arbeidsmigranten in Nederland.

In een persbericht van de Poolse ambassade wordt benadrukt dat “de kennis, belangstelling en geëngageerdheid van Minister Donner als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kwesties van Poolse werknemers op de Nederlandse markt in de jaren 2007-2010 hebben tastbare resultaten opgeleverd in verbetering van hun arbeidsomstandigheden, verbreding van bewustzijn over rechten en keuzemogelijkheden en in een gunstige omslag in de ogen van de Nederlander van het beeld van de Poolse werknemers als element dat de economische vooruitgang van Nederland mogelijk blijft maken”.

Als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de regering van Jan Pieter Balkenende heeft Minister Donner geijverd voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor Poolse en Nederlandse werknemers. Hij sprak zich onomwonden uit voor openheid en tolerantie jegens immigranten uit Polen.

Tot nu toe hebben circa 37 personen deze hoge Poolse onderscheiding ontvangen waaronder in 2000 Dominique de Villepin, Franse minister van Buitenlandse Zaken.

Wysokie odznaczenie RP dla holenderskiego ministra Donnera – 12.05.2011


12 maja 2011 r. ambasador Janusz Stańczyk udekorował Ministra Spraw Wewnętrznych i Relacji Królewskich, Pieta Heina Donnera, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadanym przez prezydenta RP.

Minsiter Donner otrzymał wysokie odznaczenie za doprowadzenie do otwarcia holenderskiego rynku pracy dla Polaków w 2007 r. oraz za wieloletnią, konsekwentną działalność na rzecz poprawy warunków zatrudnienia i życia polskich migrantów zarobkowych w Królestwie Niderlandów.

W komunikcie prasowym ambasady RP w Hadze podkreśla się, że „wiedza, zainteresowanie i zaangażowanie ministra Donnera jako ministra pracy i polityki społecznej w sprawy polskich pracowników na niderlandzkim rynku w latach 2007-2010 przyniosły wymierne rezultaty w postaci polepszenia ich bytu, poszerzenia świadomości praw i możliwości wyboru oraz zmiany na korzyść postrzegania polskich pracowników przez Holendrów, jako czynnika podtrzymania rozwoju gospodarczego Niderlandów”.

Pełniąc funkcję ministra pracy i polityki ppołecznej w rządzie Jana Petera Balkenende, minister Donner działał na rzecz stworzenia równych warunków zatrudnienia dla polskich i holenderskich pracowników. Stanowczo opowiadał się za otwartością i tolerancją wobec imigrantów zarobkowych z Polski.

Minister Donner opuszcza ambasadę RP w Hadze na służbowym rowerze

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej to cywilne odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest drugi odznaczeniem co do rangi w tej kategorii odznaczen. Więcej zobacz tutaj

Fot. M. Bos-Karczewska/ Polonia.nl

Opublikowane w portalu Polonia.NL 12.05.2011
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas