10.11.2010

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011”. Łączna pula środków do podziału wynosi 1090000 złotych.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 14 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2011 r.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Więcej informacji: tutaj

źródło: MZS 11.10.2010

LINK

Polska Prezydencja w Radzie UE

Opublikowane w portalu Polonia.NL 24.11.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas