Trzy nowe publikacje holenderskiego ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia oraz rządu Królestwa Niderlandów dla Polaków w Holandii:

1. „Ustawa o czasie pracy” (De Arbeidstijdwet)

Publikacja zawiera informacje w języku polskim nt. obowiązujących w Królestwie Niderlandów przepisach określających dzienną długość czasu pracy oraz okresy, w których pracownicy mają prawo do przerwy.

Broszura przeznaczona jest dla pracodawców i pracowników oraz stanowi źródło informacji nt. następujących kwestii:
– maksymalny czas pracy pracownika;
– praca w niedziele;
– przepisy obowiązujące w przypadku nocnych zmian;
– przepisy obowiązujące w przypadku wezwania do pracy w razie nieprzewidzianych okoliczności (praca na wezwanie);
– przepisy obowiązujące w przypadku konieczności bycia dostępnym w miejscu pracy (dyżur stacjonarny);
– praca w okresie ciąży;
– wyjątki od ustawy o czasie pracy;
– przepisy specjalne dla poszczególnych sektorów;
– regulacje dotyczące stażystów i osób samozatrudnionych;
– obowiązki pracodawcy;
– skutki naruszenia przepisów.

2. Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia” (Minimumloon – idereen heeft er recht op)

Broszura przeznaczona jest dla pracowników oraz zawiera następujące informacje:
– wysokość wynagrodzenia minimalnego brutto obowiązującego w Królestwie Niderlandów od 1 lipca 2010;
– dodatek urlopowy;
– sposoby na sprawdzenie, czy wysokość stawki wynagrodzenia zgodna jest z przepisami;
– informacje znajdujące się na odcinku wynagrodzenia;
– porady dotyczące drogi postępowania w przypadku naruszania przez pracodawcę przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia.

3. „Prostytucja i wyzysk” (Prostitutie en uitbuiting)

Broszura porusza następujące kwestie:
– sposoby na rozpoznanie przypadków wyzysku;
– źródła pomocy i informacji;
– działalność Fundacji „Czerwona nić”;
– działalność Centrum koordynacji ds. handlu ludźmi „CoMensha”;
– pomoc za strony policji;
– prawa ofiary (system B9);
– zasady anonimowego zgłaszania przestępstw.

LINKI

  • Te i inne broszury w j. polskim znajdziesz na stronie  holenderskiego Inspektoratu Pracy-AI (Arbeidsinspectie)

Opublikowane w portalu Polonia.NL 07.08.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas