wybory2010.jpg   UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!
Można się dopisać do spisu wyborców w Ambasadzie przed drugą turą, nawet, jeśli się nie glosowało w pierwszej turze! Do 1 lipca do końca dnia!

CZYTAJ: Komunikat Konsula RP w Hadze z dn. 22 czerwca

WYBORY PREZYDENTA RP

 Informacja dotyczy wyłącznie osób, które nie dokonały zgłoszenia na listę wyborców przed pierwszą turą

W dniu 22 czerwca 2010 roku o godzinie 10:50 Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze został poinformowany o zmianie zasad dotyczących sporządzania spisów wyborców w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 roku.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła informację o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r., w której określa warunki udziału wyborców w tym głosowaniu.

W punkcie II pkt. 3 stwierdza się: „Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek”.

  • Oznacza to, że ponownie uruchomiony zostaje elektroniczny system rejestracji wyborców. Rejestracji można dokonać osobiście na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie: https://wybory.msz.gov.pl
  • Od osób, które nie mają dostępu do internetu, Konsul RP w Hadze okresie do 1 lipca 2010 do godz. 24.00 przyjmuje zgłoszenia o wpisanie do spisu od wszystkich zainteresowanych, drogą elektroniczną: Wybory2010@polamb.nl, faksem: +31 70 7090147, telefonicznie: +31 70 7990130 lub +31 70 7990128, pocztą lub osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag.

Osoby, które znajdują się w spisie wyborców (także te, które nie wzięły udziału w pierwszej turze głosowania) nie powinny dokonywać ponownej rejestracji.

Leszek Rowicki
Konsul RP w Hadze

LINK

Opublikowane w portalu Polonia.NL 22.06.2010, aktualizacja 23.06.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas