wybory2010.jpg Mieszkasz w Holandii i chcesz wziąć udział w wyborach? Dokonaj obowiązkowego wpisu do spisu wyborców do 17.06 włącznie.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Królestwa Niderlandów zostały utworzone cztery obwody głosowania. Obwodowe komisje wyborcze będą miały swoje siedziby:

HAGA
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze
Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, w ambasadzie w Hadze zostaną utworzone dwa obwody z podziałem na litery, od których zaczynają się nazwiska wyborców

BRUNSSUM
Polski Dom w Brunssum
Schinvelderstraat 19A, 6441 TE Brunssum

AMSTERDAM
Dom Polski w Amsterdamie
Keizersgracht 174, 1016 DW Amsterdam

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 6:00 do 20:00

  • I TURA – dnia 20 czerwca 2010 roku
  • II TURA – dnia 4 lipca 2010 roku (w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50% ważnych głosów w I turze wyborów).

GŁOSOWANIE W KRÓLESTWIE NIDERLANDÓW

  • Wyborca stale zamieszkały w Królestwie Niderlandów oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo w Królestwie Niderlandówniezbędny jest wpis do spisu wyborców.

Wniosek składa się u konsula RP pocztą elektroniczną, telefaksem, pisemnie, telefonicznie lub ustnie.
We wniosku podaje się:
1. siedzibę obwodowej komisji wyborczej, w której wyborca będzie
głosował (Haga, Brunssum lub Amsterdam),
2. nazwisko i imiona,
3. imię ojca,
4. datę urodzenia,
5. adres pobytu na terenie królestwa Niderlandów,
6. adres stałego pobytu w Polsce (województwo, gmina, miejscowość, ulica i numer domu),
7. numer PESEL,
8. dane dotyczące ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego:
a) numeru w/w dokumentu;
b) miejsce wydania dokumentu;
c) data ważności dokumentu.

Wszystkie zgłoszenia do wpisania na listy wyborców we wszystkich obwodach głosowania należy kierować do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze:
E-mail: Wybory2010@polamb.nl
Fax: +31 70 7990 147
Tel.: +31 70 7990 128 lub 130
najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 17 czerwca 2010 roku włącznie.

Rejestracji na listę wyborców można także dokonać osobiście na stronie internetowej: https://wybory.msz.gov.pl.

UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym na terytorium Królestwa Niderlandów będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od Konsula RP w Hadze zaświadczenia o prawie do głosowania.

  • Wyborca stale zamieszkały w Polsce – głosuje na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – czytaj więcej na stronach Ambasady RP w Hadze

UWAGA!! Weź ważny dokument tożsamości ze sobą idąc na wybory!
LINKS

Opublikowane w portalu Polonia.NL 27.05.2010, update 31.05.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas