W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Ambasadzie RP w Hadze odbyła się uroczystość wręczenia Medali Wojska Polskiego polskim kombatantom -m.in.  żołnierzom 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.

Wśród odznaczonych znaleźli się: J. Bula, W. Wylenżek, W. Kohutnicki, P.J. Nowiński, J. Dziakiewicz, W. Dembiński, N. Gawroński, J. Hekner, E.V. Kierczak, L.L. Kossakowski, P. Krosveld, L. Kurpisz, J. Popławski, F. Poprawski, A. Reichert, H. Szafrański, E.L. Szczerbiński, B. Szczygłowski, E. Szczyrba, A.J.M. Van Alphen i A. Wieliszek.

Medal Wojska Polskiego może być nadany osobom, które aktywnie wspierały na arenie międzynarodowej pokojową działalność Wojska Polskiego, przyczyniły się do rozwoju potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie zasłużyły się w dziedzinie współdziałania w ramach jednostek wielonarodowych, w skład których wchodzą jednostki Wojska Polskiego, w tym przede wszystkim w integrowaniu dowództw, sztabów i jednostek wojskowych na wszystkich szczeblach dowodzenia (zarządzania), przyczyniły się do popularyzacji dziejów i tradycji Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej.
Medal Wojska Polskiego dzieli się na trzy stopnie (Złoty Medal Wojska Polskiego, Srebrny Medal Wojska Polskiego i Brązowy Medal Wojska Polskiego) i jest nadawany jest przez Ministra Obrony Narodowej.

Źródło: Ambasada RP

Opublikowane w portalu Polonia.NL 02.09.2009