MSZ będzie prowadzić dyplomację ekonomiczną: w miejsce
dotychczasowych wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad (WEH działały
przy prawie 80 placówkach) powstaną wydziały ekonomiczne, podlegające
MSZ.

W ponad 40 najważniejszych polskich placówkach dyplomatycznych
powstaną wydziały promocji handlu i inwestycji, podlegające
Ministerstwu Gospodarki. Po powstaniu rządowej Agencji Promocji
Gospodarczej zostaną przekształcone w jej oddziały zagraniczne.
Porozumienie podpisali 7 lutego 2006 r. minister gospodarki Piotr
Woźniak i szef MSZ Stefan Meller.
Źrodło: Rzeczpospolita 8.02.2006