1. UWAGA!! Wyborcy w Holandii niefigurujący na spisie wyborców I tury, nie mogą wziąć udziału w II turze, zobacz wyjątki w Komunikacie konsula RP ws. udziału w II turze
2. Najnowszy sondaż (21.10): D. Tusk 52% – L. Kaczyński 48% zobacz w Onecie
3. Przewodnik wyborczy BBC POLSKA

1. Komunikat ws. udziału w II turze wyborów prezyndenckich 23.10.2005
Uprzejmie
zawiadamiam, że przed drugą turą wyborów Prezydenta RP Konsul nie
sporządza nowego spisu wyborców. Ponowne głosowanie odbywa się na
podstawie spisu sporządzonego przed pierwszym głosowaniem (sporządzanie
spisu zakończono w dniu 6 października br.). W okresie miedzy dniem
pierwszego a dniem ponownego głosowania Konsul wpisuje do spisu
wyborców jedynie osoby, które w okresie pomiędzy dniem wyborów a datą
ponownego głosowania:
• uzyskały prawo wybierania,
• uzyskały decyzję właściwego Konsula o wpisaniu ich do spisu wyborców w wyniku reklamacji wniesionej przed dniem wyborów,
• zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

Janusz Dawidowicz – Konsul RP
zobacz też www.polamb.nl