Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii odbywa się corocznie
od 1995 roku, w  tym roku hasło przewodnie ŚGKP to „Polska w
zbliżeniu”.

I dzień konferencji odbędzie się w Warszawie w salach Senatu RP. II
i III dnia zapraszamy uczestników w podróż po Polsce, na Dolny Śląsk,
prezentując przedsiębiorcom zagranicznym samorządy oraz lokalny biznes.

 Dla uczestników z zagranicy cena wynosi 425 € (z 22% VAT) i
obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe,
wyżywienie w czasie trwania konferencji, udział w 3 uroczystych
spotkaniach towarzyskich, transport Warszawa – Dolny Śląsk, a także 2
noclegi podczas pobytu na Dolnym Śląsku.
Zobacz więcej, program i karta zgłoszenia

Organizator: Fundacja Polonia, Polonijny Instytut Współpracy Międzynarodowej.