Zmień swój kraj ! Weź udział w edycji europejskiej konkursu „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości”

III edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Młodzi Polacy dla Polski”.

W ramach konkursu młodzi Polacy z
naszego kraju, a w edycji europejskiej Polacy mieszkający lub
studiujący w Europie przesyłają swoje pomysły na to co trzeba zmienić w
polskiej rzeczywistości, aby nasza gospodarka szybciej się rozwijała,
żeby młodzi Polacy chętniej zakładali swoje biznesy oraz aby nie
musieli wyjeżdżać zagranicę, by realizować swoje marzenia.

Z najlepszych pomysłów powstają młodzieżowe projekty ustaw, które
przekazywane są na zakończeniu konkursu w Sejmie Marszałkowi Sejmu oraz
Premierowi i włączane do prac parlamentarnych. Kilka młodzieżowych
postulatów weszło już w życie.

Dodatkowo na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji o konkursie: www.twrp.pl, http://www.twrp.pl/index.php?id=236

Na
uczestników konkursu czekają cenne nagrody: zagraniczne stypendium
eurobanku, polsko-amerykańskie studia Master Clark University,
stypendia rektorskie w wysokości 2000 zł, kursy językowe, praktyki w
ambasadach RP i europejskich placówkach Ministerstwa Gospodarki. Napisz
co trzeba zmienić w polskiej rzeczywistości, aby nasza gospodarka
szybciej się rozwijała, aby młodzi Polacy chętniej zakładali własne
firmy oraz aby nie musieli wyjeżdżać zagranicę, by realizować swoje
marzenia. Być może zauważyłeś jakieś rozwiązania w krajach lepiej
rozwiniętych UE, które można by wprowadzić do polskiej rzeczywistości.
Włącz się tym samym do młodzieżowego ruchu społecznego na rzecz
przedsiębiorczości w naszym kraju. Z najlepszych pomysłów Studenckie
Forum BCC stworzy studenckie projekty ustaw, które zostaną przekazane
na zakończeniu konkursu w Sejmie Marszałkowi Sejmu oraz Premierowi i
włączone do prac parlamentarnych. Kilka młodzieżowych postulatów dzięki
Wam weszło już w życie. Liczy się przede wszystkim pomysł – wyślij
krótki opis (nie więcej niż 4 strony) do 15 kwietnia br. na e-mail:
konkurs@sfbcc.org.pl.

III
Ogólnopolski Konkurs „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości” pod
Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP i Wicepremiera, Ministra
Gospodarki i Pracy Celem konkursu TWRP jest propagowanie idei
przedsiębiorczości wśród młodych Polaków oraz wypracowanie rozwiązań na
rzecz likwidacji barier, hamujących zakładanie i prowadzenie własnej
firmy. W ramach III konkursu odbywa się 15 edycji regionalnych w
największych polskich ośrodkach akademickich oraz edycja europejska z
zakończeniem w Parlamencie Europejskim (dla Polaków przebywających za
granicą). Spośród pomysłów zawartych w najlepszych pracach
konkursowych, Biuro Legislacyjne SF BCC tworzy studenckie projekty
ustaw, które są przekazywane podczas uroczystości zakończenia konkursu
w Sejmie RP jako „głos polskiej młodzieży” na ręce Marszałka Sejmu RP
oraz Premiera Polskiego Rządu. Pierwsza edycja konkursu TWRP zakończyła
się przekazaniem po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu
Marszałkowi Sejmu Markowi Borowskiemu i Wicepremierowi Jerzemu
Hausnerowi studenckich projektów ustaw i petycji, służących rozwojowi
przedsiębiorczości w naszym kraju. Podczas uroczystości zakończenia II
edycji konkursu w Sejmie RP studenci przekazali Marszałkowi Sejmu
Józefowi Oleksemu oraz Wiceministrowi Gospodarki Krzysztofowi
Krystowskiemu pakiet kompleksowych rozwiązań ustawowych, Gospodarczy
Plan Młodych, dający szansę na sukces polskiej gospodarce. Dzięki
zaangażowaniu wielu środowisk pierwszy raz w historii Państwa Polskiego
studenckie propozycje pomyślnie przeszły przez drogę legislacyjną w
Sejmie. Wiele z postulatów studenckich weszło już w życie: m.in.
poszerzenie kręgu beneficjentów programu Pierwsza Praca o studentów,
zmiany w Projekty Spółek Handlowych, emisja w telewizji filmów w
oryginalnej, angielskiej wersji językowej. Nad przebiegiem konkursu
czuwa Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Jana D. Antoszkiewicza
złożona z rektorów wyższych uczelni, prezesów renomowanych polskich
firm oraz przedsiębiorców.

Kontakt: Jacek Aleksandrowicz,
e-mail: j.aleksandrowicz@sfbcc.org.pl,
telefon: (0-22) 582-61-17, 0-501-061-936