Dr. Hal Sosabowski – achterkleinzoon van de generaal St. Sosabowski, de
commandant van de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade die
aan de Operatie Market Garden in september 1944 deelnaam – zal drie
lezingen verzorgen op 16 maart in Breda, 17 maart in Den Haag
en 18 maart in Oosterbeek.


DRIE LEZINGEN:  BREDA – DEN HAAG – OOSTERBEEK

Dr. Hal Sosabowski
(verboden aan Brighton University) zal ingaan op initiële doelstelling
van de Poolse brigade, de formatie ervan in het Verenigd Koninkrijk met
als specifiek doel ingezet te worden op Pools grondgebied bij de
bevrijding van Polen, de inzet bij de operatie Market Garden 1944 en
het lot van de Poolse Brigade na afloop. De voertaal is Engels.

16.03.2005 in Breda om 20 uur

• Plaats:  De Seeligkazerne Fellenoordstraat 93 te Breda.
• Organisatie KMA em Het Generaal Maczek Museum.
• De zaal is open vanaf 19.30.
• U moet zich vooraf aanmelden bij 076-560 08 77 of 070- 527 40 89 (aantaal plaatsen is beperkt).
• Bezoekers dienen zich te legitimeren i.v.m. militair terrein.

17.03.2005 in Den Haag om 19.30 uur

• Organisatie: Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap KVBK, zie http://www.kvbk.nl/agenda/index.html
• Plaats: in Defensievoorlichtingscentrum, Kalvermarkt 38 in Den Haag.
• De zaal is vanaf 19.00 uur open.
• Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren (070 – 3396197).

18.03.2005 in Oosterbeek om 19.30 uur

• In Airborne Museum Hartenstein, Concertzaal, Rozensteeg 3 in Oosterbeek, zie www.airbornemuseum.com
• Organisatie: Museum Hartenstein.
• Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren op 026-3337710.